2% pre podporu športu

Beach Volley Club

Dovoľujeme si vás aj tento rok osloviť s možnosťou podporiť rozvoj nášho klubu BVC Žilina 2% z dane príjmu.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov(fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tlačivá:
Potvrdenie_2023
Vyhlásenie 2024

Postup

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Kontaktné údaje

Názov: BVC Žilina
Adresa: Javorová 3072/7, 01007 Žilina
IČO: 50478842
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK1011110000001405770008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)